Teka Dishwashers

Our selection of Teka Teka Dishwashers at Clyde Kitchens in Glasgow

Teka DW1 455FI Integrated Dishwasher

45cm Integrated Dishwasher

Teka DW7 41FI Integrated Dishwasher

45cm Integrated Dishwasher

Teka DW1 605FI Integrated Dishwasher

Fully Integrated 60cm Dishwasher

Teka DW7 57FI Integrated Dishwasher

60cm Integrated Dishwasher

Teka DW7 67FI Integrated Dishwasher

60cm Integrated Dishwasher